Rhino3dm.ir

پاراتولز،مجموعه جامع آموزش منطق طراحی پارامتریک (رویه ای) با گرس هاپر

1397/1/21    تعداد بازدید: 911    
قیمت: 300000 تومان خرید آنلاین

کاملترین مجموع آموزش گرس هاپر در ایران

پاراتولز نام مجموعه آموزشی مقدماتی تا متوسط رو به بالای برنامه گرس هاپر است که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه به دقت و وسواس بسیار زیاد تنظیم شده و شامل مطالب بسیاری زیاد در خصوص زمینه ها و عوامل فرم یابی و ویرایش فرم ها در برنامه گرس هاپر است.

یادگیری پاراتولز از این جهت مهم است که شما از ابتدا با دانش و فهم مقدماتی از کار با برنامه گرس هاپر آشنا می شوید و هر چقد به فصل های انتهای مجموعه میرسید دانش شما در خصوص نحوه مدیریت داده ها در برنامه گرس هاپر افزایش خواهد یافت.

 

وقتی صحبت از یک مجموعه جامع آموزشی در مورد گرس هاپر میشه قطعا این دوره است که نظیرش رو در این حد از اطلاعات و فصول و قسمت ها کمتر جای میشه پیدا کرد!

سجاد امیدی پور

 

گرس هاپر یک زبان برنامه نویسی بصری است و توسط دیوید رتن David Rutten در شرکت مک نیل و همکاران (Robert McNeel & Associates) نوشته شده است.  در برنامه نویسی ویژوال به جای نوشتن کد از عناصر گرافیکی استفاده می شود تا درک آن برای کاربران معمولی نیز راحت تر باشد. در واقع یادگرفتن زبان های برنامه نویسی مانند یادگیری یک زبان دوم علاوه بر زبان مادری است که امکان آن برای همه وجود ندارد و نیاز به صرف هزینه و وقت زیادی دارد. این پلاگین در محیط راینو اجرا شده و کاربر ابزارها را به محیط گرس هاپر درگ (Drag) می کند و نتیجه در پنجره دید راینو قابل مشاهده است. در واقع خروجی هر ابزار ورودی ابزاری دیگر است و به این ترتیب از کنار هم قرار گرفتن این ابزارها (Component) یک الگوریتم ایجاد می شود که خروجی نهایی آن فرم و یا یک سری از داده ها است.

 

معرفی گرس هاپر 

پک آموزش گرس هاپر 

 • نکته، عناوین داخلی هر فصل فقط تیتر اصلی آن قسمت بوده و داخل آنها بعضی از اطلاعات دیگری نیز قرار داده شده است.

 


 سر فصل های مجموعه پاراتولز، مجموعه جامع آموزش گرس هاپر:

 

 • فصل اول، اصول اولیه

بخش 1، دانش مقدماتی (8 دقیقه)

 

 • فصل دوم،کار با محیط برنامه و ثبت مولفه

بخش 1، معرفی زبانه ها و کار با صفحه کاری برنامه و روش های دسترسی به موضوعات (17 دقیقه)

بخش 2، مدیریت صفحه کاری،ذخیره و نصب پلاگین ها (15 دقیقه)

 

 • فصل سوم،اتصال و نمایش داده ها

بخش1، اتصال داده ها و وضعیت های یک موضوع و انواع مختصات در گرس هاپر (17 دقیقه)

بخش2، ساده سازی و ایجاد مولفه های سفارشی (10 دقیقه)

بخش3، ثبت متغییر عددی با اسلایدرها و مدیریت آن (7 دقیقه)

 

 • فصل چهارم،کار با نقطه و خط

بخش1، انواع روش های ثبت نقطه،بیرون کشیدن نقاط خط و پیدا کردن مرکز شکل های دو بعدی (31دقیقه)

بخش2، تقسیم بندی خطوط (12 دقیقه)

بخش3، تمرین ایجاد خرپای دو بعدی (17 دقیقه)

بخش4، تبدیل نقطه به خط و خط به سطح (5 دقیقه)

بخش5، کار با شکل های منحنی (11 دقیقه)

بخش6، ایجاد خط با استفاده از توابع و گراف ها (17 دقیقه)

بخش7، کار با مولفه ارزیابی خطوط (7 دقیقه)

بخش8، نحوه ایجاد خط با استفاده از سطوح (5دقیقه)

بخش9، گزینش انتخابی نقاط (5 دقیقه)

بخش10، انواع خطوط (6دقیقه)

بخش11، نقطه یابی روی سطوح (22 دقیقه)

بخش12-1، بررسی تکمیلی روی خطوط و نقاط (29 دقیقه)

بخش12-2، کار روی شکل های دو بعدی (26دقیقه)

بخش13، تمرین خط و سطح (8 دقیقه)

بخش14، ایجاد خطوط روی رویه ها و سطح (13 دقیقه)

بخش15، کار با مولفه های ایجاد خطوط (9 دقیقه)

بخش16، تمرین نقطه و خط روی شکل های کمانی (7 دقیقه)

بخش17، روش های ایجاد سطوح (17 دقیقه)

 

 • فصل پنجم، بخش اول، کار با ساختار داده

بخش1، کار با لیست ها (14دقیقه)

بخش2، مهمترین مولفه های ایجاد لیست (15 دقیقه)

بخش3، مولفه های مدیریت لیست (9 دقیقه)

بخش4، کاربرد لیست ایتم (17 دقیقه)

بخش5، نحوه کار با مولفه شیفت لیست (10 دقیقه)

بخش6، بررسی مهمترین مولفه های مدیریت لیست (16 دقیقه)

بخش7، روش های نمایش لیست (14 دقیقه)

بخش9، ترکیب یا تطابق داده ها

بخش10، ویرایش لیست (21 دقیقه)

بخش11، ویرایش لیست ها (12 دقیقه)

بخش12، مولفه فرمول نویسی (23 دقیقه)

بخش13، تمرین کار با مولفه فرمول نویسی (8 دقیقه)

بخش14، مرور کلی روی مولفه های ایجاد لیست (30 دقیقه)

بخش15، نمایش مجموعه داده های یک لیست به همراه سورت کردن آنها (8 دقیقه)

بخش16، سورت کردن به روش دیگر و مدیریت لیست (7 دقیقه)

بخش17، انتخاب تصادفی،شرط و انتخاب با توجه به شماره آیتم ها (34 دقیقه)

بخش18، روش های گذارش نویسی (13 دقیقه)

بخش19، کار با دامنه ها (30 دقیقه)

بخش20، تقسیم بندی دامنه ها (13 دقیقه)

 

 • فصل پنجم، بخش دوم

بخش1، بررسی مهمترین مولفه های زبانه inpout (بیست و هفت، 27 دقیقه)

بخش2، مرور کلی در خصوص کار با ساختار داده ها (23 دقیقه)

بخش4، کاربرد graft و felatten (بیست و چهار، 24 دقیقه)

بخش5، کار با مولفه فیلتر (9 دقیقه)

بخش6، کار با مولفه relarive iteme (سیزده، 13 دقیقه)

بخش7، کار با مولفه spilt tree و explode tree (ده، 10 دقیقه)

بخش8، کار با مولفه path mapper (بیست و نه، 29 دقیقه)

 

 • فصل ششم، کنترل گرهای خطوط و سطوح

بخش1، مولفه های ارزیابی و نقطه گذاری روی خطوط (23 دقیقه)

بخش2، بررسی مولفه های ارزیابی سطوح (21 دقیقه)

بخش3، کار با سطوح (9 دقیقه)

بخش4، نقطه یابی روی سطوح (11 دقیقه)

بخش5، نرمال سازی سطوح (14 دقیقه)

بخش6، تمرین ارزیابی سطوح (11 دقیقه)

بخش7، نقطه یابی به کمک تداخلات (17 دقیقه)

بخش8، بررسی مهم ترین مولفه های ارزیابی خطوط (21 دقیقه)

بخش9، کنترل پذیری شکل ها روی هم دیگر (9 دقیقه)

بخش10، ایجاد شرط روی کنترل پذیری نقاط (9 دقیقه)

 

 • فصل هفتم،جمع بندی پیش از تمرینات

بخش1، تمرین کار با نقطه و خط (11 دقیقه)

بخش2، تمرین کار با ساختار داده ها و تفکیک آنها (15 دقیقه)

بخش3، ویرایش لیست ها از طریق کاهاش آیتم ها و حذف منطقی آنها (16 دقیقه)

بخش4، کار با spilt list  (هشت 8 دقیقه)

بخش5، ایجاد ستون های لوله ای بین دو سطح (7 ذقیقه)

بخش6، مرور مجدد در خصوص کار با لیست و شرط (31 دقیقه)

بخش7، نحوه جابجای موضوعات (22 دقیقه)

بخش8، روش نقطه یابی (20 ذقیقه)

بخش9، کار با مولفه نقطه و خط (50 دقیقه)

بخش10، کار با مولفه ریپیت (15 دقیقه)

بخش11، ساخت سطح به روش نقطه یابی (11 دقیقه)

بخش12، تمرین کار با ایجاد شرط (11 دقیقه)

بخش13، نحوه شرط گذاری روی موضوعات (10 دقیقه)

بخش14، کار با مولفه 4pointsrf (دوزاده 12 دقیقه)

بخش15، ساخت پل به روش نقطه یابی (20 دقیقه)

بخش16، ایجاد الگوهای مثلثی توخالی (12 دقیقه)

بخش17، کاربرد مولفه کمترین و کنترل شکل ها داخل محدوده (10 دقیقه)

بخش18، کاربرد مولفه لیست ایتم و رندوم (12 دقیقه)

بخش19، تمرین ایجاد شرط روی الگوها (5 دقیقه)

 

 • فصل8،بردارها و کار با گراف ها

بخش1، انتقالات (32 دقیقه)

بخش2، تمرین کار با انتقالات (31 دقیقه)

بخش3، ایجاد تابش بند (11 دقیقه)

بخش4، تغییر مقیاس با استفاده از گراف (16 دقیقه)

بخش5، کنترل نقاط با گراف (22 دقیقه)

بخش6، کار با بردارها (24 دقیقه)

بخش7، تمرین کار با بردارها (12 دقیقه)

 

 • فصل 9، ایجاد منطق تغییر پذیری-این فصل شامل 15 قسمت می باشد. مدت 192 دقیقه

در این فصل یاد خواهید گرفت که به چه شکل می توانید بین داده های شکل های مختلف ارتباط برقرار کنید و از طریق آنها بخش های از شکل هدف را دچار تغییر کنید.

 

 • فصل 10، ایجاد منطق تنوع و مورفینگ-این فصل شامل 11 قسمت می باشد.مدت 139 دقیقه

در این فصل شما با انواع روش های و حالت های مورف کردن احجام آشنا خواهید شد.

 

 • فصل 11، ایجاد منطق پخش و توزیع-این فصل شامل 14 قسمت می باشد. مدت 226 دقیقه

در این فصل قسمت های بسیار متنوعی برای آشنای با منطق پخش و توزیع داده ها و موضوعات آشنا می شوید.

 

 • فصل 12، ایجاد منطق آجرچینی-این فصل شامل 8 قسمت می باشد.مدت 106 دقیقه

در این فصل با چند نمونه ایجاد دیوارهای پارامتریک آجری اشنا خواهید شد.

 

 • فصل 13، ایجاد منطق نمای پاسخگو-این فصل شامل 3 قسمت می باشد.مدت 41 دقیقه

قسمت های این فصل شامل آموزش ایجاد نماهای پاسخگو است.

 

 • فصل 14، ایجاد منطق عاملیت جذب-این فصل شامل 18 قسمت می باشد .مدت 269 دقیقه

در این قسمت با انواع روش ها و حالت های ایجاد ویژگی جذب در برنامه گرس هاپر آشنا خواهید شد.

 

 • فصل 15، ایجاد منطق سلول های ورونوی-این فصل شامل 20 قسمت می باشد.مدت 335 دقیقه

در این فصل با انواع روش های ایجاد سلول های ورونی روی شکل های مختلف و چالش های کار با آنها اشنا خواهید شد.

 

 • فصل 16، ایجاد منطق احجام فولد-این فصل شامل 4 قسمت می باشد.مدت 41 دقیقه

در این فصل نیز با توجه به عنوان فصل تمرکز ما روی ساخت نماهای فولدینگ یا مثلثی است.

 

 • فصل 17، ایجاد منطق خرپا و سازه فضاکار-این فصل شامل 5 قسمت می باشد.مدت 66 دقیقه

در این فصل به ذکر چند نمونه مثل از نحوه ایجاد سازه های فضاکار می پردازیم

 

 • فصل 18، ایجاد منطق کار با طبقات-این فصل شامل 11 قسمت می باشد.مدت 164 دقیقه

در این فصل تمرکز ما روی مدیریت و روش کنترل کار با طبقات و تغییر و ددفورمه کردن آنها با انواع روش هاست

 

 • فصل 19، ایجاد منطق کار با بازشوها-این فصل شامل 4 قسمت می باشد.مدت 53 دقیقه

در این فصل با بعضی از روش های ایجاد بازشو روی سطوح آشنا خواهید شد.

 

 • فصل 20، ایجاد منطق کار با متابال ها-این فصل شامل 6 قسمت می باشد.مدت 55 دقیقه

تمرکز اصلی این فصل روی ساخت متابال هاست. چند نمونه از روش های ایجاد متابال در این فصل برای شما قرار گرفته است

 

 • فصل 21، ایجاد منطق کار با برش ها-این فصل شامل 10 قسمت می باشد.مدت 134 دقیقه

در این فصل در خصوص مولفه های ایجاد برش روی سطوح و شکل های سه بعدی چند نمونه مثال انجام داده ایم.

 

 • فصل 22، ایجاد منطق کار با شبکه و سطوح-این فصل شامل 15 قسمت می باشد.مدت 227 دقیقه

در این فصل روی روش های مدیریت شبکه و تغییر سطوح متمرکز هستیم.

 

 • فصل 23، ایجاد منطق کار با تصویر-این فصل شامل 5 قسمت می باشد. مدت 89 دقیقه

تمرکز اصلی این فصل در خصوص تغییر و اصلاح و مدیریت شکل با توجه به تصاویر است.

 

 • فصل 24، ایجاد منطق کار با نما و فرم-این فصل شامل 16 قسمت می باشد.مدت 294 دقیقه

تمرکز اصلی این فصل در خصوص نحوه طراحی چند نمونه پوسته و نما است.

 

 • فصل 25، ایجاد منطق کار با تابش بندها-این فصل شامل 5 قسمت می باشد. مدت 77 دقیقه

تمرکزاصلی این فصل روی ساخت انواع تابش بندها برای بدنه نما است

 

 • فصل 26، تمرینات تکمیلی-این فصل شامل 16 قسمت می باشد.مدت 270 دقیقه

این فصل شامل یکسری تمرینات تکمیلی است.

 

 


 


 نمونه ای از آموزش های این مجموعه:


 

 


 

 

پک آموزش پاراتولز (مجموعه جامع آموزش گرس هاپر)

سجاد امیدی پور 

مدرس: سجاد امیدی پور

 

تاریخ انتشار: اسفند ماه 96

زمان ویدیوها: 79 ساعت

قیمت: 300،000  سیصد هزار تومان

حجم فایل ها: 3 عدد دی وی دی و یک فلش 32 گیگ


دوره کامل آموزش راینو معماری به زبان فارسی

 

قیمت این مجموعه به همراه  300,000 (سیصد هزار تومان) می باشد.

 برای سفارش بسته آموزشی پاراتولز می توانید از گزینه خرید آنلاین در بالای این مطلب اقدام کنید و یا کد

 Rhino3dm-Grasshopper03 

را به شماره  80 30 989 0936 اس ام اس کنید.

 

مطالب مرتبط
دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper ،کد GA961 دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper ،کد GA961
دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper
آموزش گرس هاپر - بخش سوم - روش های مختلف تعیین مقدار ورودی ها در گرس هاپر آموزش گرس هاپر - بخش سوم - روش های مختلف تعیین مقدار ورودی ها در گرس هاپر
دانلود مجموعه ویدیوهای آموزش مقدماتی گرس هاپر (انگلیسی) دانلود مجموعه ویدیوهای آموزش مقدماتی گرس هاپر (انگلیسی)
آموزش گرس هاپر - بخش دوم - شروع کار با گرس هاپر آموزش گرس هاپر - بخش دوم - شروع کار با گرس هاپر
آموزش گرس هاپر - بخش نخست - معرفی محیط کار(Interface) گرس هاپر Grasshopper آموزش گرس هاپر - بخش نخست - معرفی محیط کار(Interface) گرس هاپر Grasshopper
آموزش گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper آموزش گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper
آموزش تصویری گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper - مقدمه آموزش تصویری گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper - مقدمه
دانلود کتاب آموزش گرس هاپر The Grasshopper Primer دانلود کتاب آموزش گرس هاپر The Grasshopper Primer
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل هفتم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل هفتم
نیروی کار مسلط به راینو و گرس هاپر نیروی کار مسلط به راینو و گرس هاپر
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل ششم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل ششم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل پنجم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل پنجم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل چهارم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل چهارم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل سوم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل سوم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل دوم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل دوم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی،فصل اول دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی،فصل اول
آموزش افزونه کانگورو (تولید فرم از طریق اعمال نیرو) آموزش افزونه کانگورو (تولید فرم از طریق اعمال نیرو)
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی
گرس هاپر Grasshopper پلاگین مدلسازی الگوریتمی برای راینو گرس هاپر Grasshopper پلاگین مدلسازی الگوریتمی برای راینو
کامنت ها:

آموزش راینو

کانال تلگرام آموزش راینو

ویدیوهای آموزشی راینو و پلاگین های راینو

آموزش راینو معماری، پک آموزش راینو معماری، ویدیو آموزشی راینو معماری، کلاس آموزش ریانو معماری، دوره آموزش راینو معماری

بسته آموزشی ماتریکس،طراحی جواهرات به کمک ماتریکس،ویدیوهای آموزشی ماتریکس

تبلیغ در سایت راینو 

 

contact   instagram   telegram   facebook
صفحه اصلی   |   محصولات آموزشی   |   دانلود   |   پلاگین ها   |   گرس هاپر   |   طراحی جواهرات   |   راینو   |   گالری   |   دوره و ورک شاپ های آموزشی   |   پرینت سه بعدی   |   تماس باما   |  
ایمیل:

1+3

کپی برداری از مطالب اين وب سايت، با ذکر آدرس سايت و لينک مطالب آزاد است.

 All Rights Reserved © 2012 - 2018 Sirous Hamedifar

محصولات آموزشی سایت راینو
 
برای ارتباط با مدیر و ادمین های سایت راینو کلیک کنید