Rhino3dm.ir

دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل پنجم

1396/5/20    تعداد بازدید: 2664    


دانلود رایگان فیلم های آموزشی گرس هاپر


ویدیوهای آموزشی گرس هاپر به زبان فارسی را از این مطلب می توانید رایگان دانلود کنید. مدرس این ویدیوها آقای سجاد امیدی پور هستند.

گرس هاپر یکی از پلاگین های راینو است که به طراحان کمک می کند با استفاده از الگوریتم مولد Generative Algorithm به تولید فرم های پیچیده بپردازند. برخلاف بعضی از پلاگین های دیگر مانند راینواسکریپت RhinoScript، گرس هاپر نیازی به دانش برنامه نویسی ندارد و از ابزارهای گرافیکی برای تولید فرم بهره می گیرد.

فیلم های آموزشی گرس هاپر


 

فصل پنجم: کار با لیست و ساختار داده ها

 

فصل پنجم، بخش نخست

در این ویدیو به بررسی عملگرها در گرس هاپر خواهیم پرداخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 14  حجم دانلود: 88.90 MB  زبان ویدیو: فارسی

0501 بررسی عملگرها در گرس هاپر

 


 

فصل پنجم، بخش دوم

در این ویدیو با مهم ترین مولفه های ایجاد لیست آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 15 دقیقه  حجم دانلود: 93 MB  زبان ویدیو: فارسی

0502 مهم ترین مولفه های ایجاد لیست

 


 

فصل پنجم، بخش سوم

در این ویدیو با روش مدیریت لیست ها در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 8 دقیقه  حجم دانلود: 60 MB  زبان ویدیو: فارسی

0503 روش مدیریت لیست ها در گرس هاپر

 


 

فصل پنجم، بخش چهارم

در این ویدیو با کاربرد مولفه List Item آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 16 دقیقه  حجم دانلود: 131 MB  زبان ویدیو: فارسی

0504 کاربرد مولفه List Item

 


 

فصل پنجم، بخش پنجم

در این ویدیو با کاربرد مولفه Shift list آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 10 دقیقه  حجم دانلود: 115 MB  زبان ویدیو: فارسی

0505 کاربرد مولفه Shift list

 


 

فصل پنجم، بخش ششم

در این ویدیو با مهم ترین مولفه های مدیریت لیست در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 16 دقیقه  حجم دانلود: 121 MB  زبان ویدیو: فارسی

0506 مهم ترین مولفه های مدیریت لیست در گرس هاپر

 


 

فصل پنجم، بخش هفتم

در این ویدیو با روش های نمایش لیست در راینو و گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 14 دقیقه  حجم دانلود: 78 MB  زبان ویدیو: فارسی

0507 روش های نمایش لیست در راینو و گرس هاپر

 


 

فصل پنجم، بخش هشتم

در این ویدیو با روش های نمایش داده در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 8 دقیقه  حجم دانلود: 61 MB  زبان ویدیو: فارسی

0508 روش های نمایش داده در گرس هاپر 

فصل پنجم، بخش نهم

در این ویدیو با روش ترکیب داده ها در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 11 دقیقه  حجم دانلود: 36 MB  زبان ویدیو: فارسی

0509 روش ترکیب داده ها در گرس هاپر

 


 

فصل پنجم، بخش دهم

در این ویدیو با مولفه های ویرایش لیست آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 20 دقیقه  حجم دانلود: 50 MB  زبان ویدیو: فارسی

0510 مولفه های ویرایش لیست

 


 

فصل پنجم، بخش یازدهم

در این ویدیو با مولفه Sequence آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 11 دقیقه  حجم دانلود: 32 MB  زبان ویدیو: فارسی

0511 معرفی مولفه Sequence

 


 

فصل پنجم، بخش دوازدهم

در این ویدیو با مولفه (f(x لیست آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 23 دقیقه  حجم دانلود: 53 MB  زبان ویدیو: فارسی

0512 اشنایی با مولفه (f(x

 


 

فصل پنجم، بخش سیزدهم

در این ویدیو با مولفه ها Concat آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 7 دقیقه  حجم دانلود: 18 MB  زبان ویدیو: فارسی

0513 آشنایی با مولفه Concat

 


 

فصل پنجم، بخش چهاردهم

در این ویدیو به مرور مولفه های ویرایش لیست خواهیم پرداخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 30 دقیقه  حجم دانلود: 76 MB  زبان ویدیو: فارسی

0514 مرور مولفه های ویرایش لیست

 


 

فصل پنجم، بخش پانزدهم

در این ویدیو با روش نمایش داده های یک لیست آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 7 دقیقه  حجم دانلود: 20 MB  زبان ویدیو: فارسی

0515 روش نمایش داده های یک لیست

 


 

فصل پنجم، بخش شانزدهم

در این ویدیو با روش نمایش داده های یک لیست خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 6 دقیقه  حجم دانلود: 16 MB  زبان ویدیو: فارسی

0516 روش نمایش داده های یک لیست

 


 

فصل پنجم، بخش هفدهم

در این ویدیو با مولفه های انتخاب تصادفی در لیست ها آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 34 دقیقه  حجم دانلود: 82 MB  زبان ویدیو: فارسی

0517 مولفه های انتخاب تصادفی در لیست ها

 


 

فصل پنجم، بخش هجدهم

در این ویدیو با روش گزارش نویسی در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 13 دقیقه  حجم دانلود: 30 MB  زبان ویدیو: فارسی

0518 روش گزارش نویسی در گرس هاپر

 


 

فصل پنجم، بخش نوزدهم

در این ویدیو با مهم ترین مولفه های ایجاد دامنه آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 30 دقیقه  حجم دانلود: 69 MB  زبان ویدیو: فارسی

0519 مهم ترین مولفه های ایجاد دامنه

 


 

فصل پنجم، بخش بیستم

در این ویدیو با روش کار با مولفه FDom آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 10 دقیقه  حجم دانلود: 39 MB  زبان ویدیو: فارسی

0520 کار با مولفه FDom

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و یکم

در این ویدیو با روش کار مهم ترین مولفه های بخش Input آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 26 دقیقه  حجم دانلود: 106.24 MB  زبان ویدیو: فارسی

0521 روش کار مهم ترین مولفه های بخش Input

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و دوم

در این ویدیو به مرور مباحث لیست ها و ساختار داده ها خواهیم پرداخت..

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 22 دقیقه  حجم دانلود: 59.42 MB  زبان ویدیو: فارسی

0522 مرور مباحث لیست ها و ساختار داده ها

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و سوم

 

بعد از بخش 22 به اشتباه بخش 24 نام گذاری شده است و بخش 23 جا افتاده است. ویدیوها کامل هستند.

 

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و چهارم

در این ویدیو با مولفه های Graft و Flatten آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 23 دقیقه  حجم دانلود: 59 MB  زبان ویدیو: فارسی

0524 مولفه های Graft و Flatten

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و پنجم

در این ویدیو با روش کار مولفه Stream Filter آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 9 دقیقه  حجم دانلود: 23 MB  زبان ویدیو: فارسی

0525 روش کار مولفه Stream Filter

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و ششم

در این ویدیو با روش کار مولفه Relative Item آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 12 دقیقه  حجم دانلود: 30 MB  زبان ویدیو: فارسی

0526 روش کار مولفه Relative Item

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و هفتم

در این ویدیو با روش کار مولفه های Split Tree و Explode Tree آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 10 دقیقه  حجم دانلود: 26 MB  زبان ویدیو: فارسی

0527 روش کار مولفه های Split Tree و Explode Tree

 


 

فصل پنجم، بخش بیست و هشتم

در این ویدیو با روش کار مولفه Path Mapper آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 28 دقیقه  حجم دانلود: 39 MB  زبان ویدیو: فارسی

0528 روش کار مولفه Path Mapper

  


فهرست سرفصل های آموزش رایگان گرس هاپر

 فصل نخست

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل ششم

فصل هفتمپک جامع آموزش راینو برای معماریمطالب مرتبط
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل هفتم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل هفتم
نیروی کار مسلط به راینو و گرس هاپر نیروی کار مسلط به راینو و گرس هاپر
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل ششم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل ششم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل چهارم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل چهارم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل سوم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل سوم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل دوم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل دوم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی،فصل اول دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی،فصل اول
آموزش افزونه کانگورو (تولید فرم از طریق اعمال نیرو) آموزش افزونه کانگورو (تولید فرم از طریق اعمال نیرو)
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی
گرس هاپر Grasshopper پلاگین مدلسازی الگوریتمی برای راینو گرس هاپر Grasshopper پلاگین مدلسازی الگوریتمی برای راینو
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش ششم (پایانی) آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش ششم (پایانی)
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش پنجم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش پنجم
آموزش طراحی منبت با راینو, WD002 آموزش طراحی منبت با راینو, WD002
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش چهارم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش چهارم
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش سوم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش سوم
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش نخست و دوم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش نخست و دوم
آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش دوم، سوم و چهارم آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش دوم، سوم و چهارم
آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش نخست آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش نخست
دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی طراحی جواهرات با راینو از شرکت لیندا دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی طراحی جواهرات با راینو از شرکت لیندا
دانلود ویدیوهای آموزشی راینو دوره مقدماتی از شرکت Infinite Skills دانلود ویدیوهای آموزشی راینو دوره مقدماتی از شرکت Infinite Skills
ویدیوهای آموزشی تی اسپیلاین T-Splines - بخش نخست - شروع کار با تی اسپیلاین T-Splines ویدیوهای آموزشی تی اسپیلاین T-Splines - بخش نخست - شروع کار با تی اسپیلاین T-Splines
آموزش ساپورت گذاری جواهرات در ماتریکس آموزش ساپورت گذاری جواهرات در ماتریکس
ویدیوهای آموزش کامل سکشن تولز Section Tools ویدیوهای آموزش کامل سکشن تولز Section Tools
آموزش طراحی جواهرات ورونویی با پلاگین eVe-Veronax در ماتریکس آموزش طراحی جواهرات ورونویی با پلاگین eVe-Veronax در ماتریکس
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش چهارم -رندر فضاهای داخلی (Interior) بخش اول ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش چهارم -رندر فضاهای داخلی (Interior) بخش اول
آموزش ساخت آویز با ماتریکس آموزش ساخت آویز با ماتریکس
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو ویدیوهای آموزشی وی ری راینو
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش سوم - کار با لایه ی Reflection، تکنیک IBL... ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش سوم - کار با لایه ی Reflection، تکنیک IBL...
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش دوم - Environment, Diffuse Map و ... ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش دوم - Environment, Diffuse Map و ...
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش نخست - شروع کار با وی ری راینو ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش نخست - شروع کار با وی ری راینو
ویدیو آموزش ساخت مسواک با راینو ویدیو آموزش ساخت مسواک با راینو
ویدیو آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino, سیروس حامدی فر ویدیو آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino, سیروس حامدی فر
پاراتولز،مجموعه جامع آموزش منطق طراحی پارامتریک (رویه ای) با گرس هاپر پاراتولز،مجموعه جامع آموزش منطق طراحی پارامتریک (رویه ای) با گرس هاپر
دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper ،کد GA961 دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper ،کد GA961
دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper
آموزش گرس هاپر - بخش سوم - روش های مختلف تعیین مقدار ورودی ها در گرس هاپر آموزش گرس هاپر - بخش سوم - روش های مختلف تعیین مقدار ورودی ها در گرس هاپر
دانلود مجموعه ویدیوهای آموزش مقدماتی گرس هاپر (انگلیسی) دانلود مجموعه ویدیوهای آموزش مقدماتی گرس هاپر (انگلیسی)
آموزش گرس هاپر - بخش دوم - شروع کار با گرس هاپر آموزش گرس هاپر - بخش دوم - شروع کار با گرس هاپر
آموزش گرس هاپر - بخش نخست - معرفی محیط کار(Interface) گرس هاپر Grasshopper آموزش گرس هاپر - بخش نخست - معرفی محیط کار(Interface) گرس هاپر Grasshopper
آموزش گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper آموزش گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper
آموزش تصویری گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper - مقدمه آموزش تصویری گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper - مقدمه
دانلود کتاب آموزش گرس هاپر  The Grasshopper Primer دانلود کتاب آموزش گرس هاپر The Grasshopper Primer
کامنت ها:

آموزش راینو

کانال تلگرام آموزش راینو

ویدیوهای آموزشی راینو و پلاگین های راینو

آموزش راینو معماری، پک آموزش راینو معماری، ویدیو آموزشی راینو معماری، کلاس آموزش ریانو معماری، دوره آموزش راینو معماری

بسته آموزشی ماتریکس،طراحی جواهرات به کمک ماتریکس،ویدیوهای آموزشی ماتریکس

تبلیغ در سایت راینو 

 

contact   instagram   telegram   facebook
صفحه اصلی   |   محصولات آموزشی   |   دانلود   |   پلاگین ها   |   گرس هاپر   |   طراحی جواهرات   |   راینو   |   گالری   |   دوره و ورک شاپ های آموزشی   |   پرینت سه بعدی   |   تماس باما   |  
ایمیل:

2+7

کپی برداری از مطالب اين وب سايت، با ذکر آدرس سايت و لينک مطالب آزاد است.

 All Rights Reserved © 2012 - 2018 Sirous Hamedifar

محصولات آموزشی سایت راینو
 
برای ارتباط با مدیر و ادمین های سایت راینو کلیک کنید