Rhino3dm.ir

دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل چهارم

1396/5/20    تعداد بازدید: 3000    


دانلود رایگان فیلم های آموزشی گرس هاپر


ویدیوهای آموزشی گرس هاپر به زبان فارسی را از این مطلب می توانید رایگان دانلود کنید. مدرس این ویدیوها آقای سجاد امیدی پور هستند.

گرس هاپر یکی از پلاگین های راینو است که به طراحان کمک می کند با استفاده از الگوریتم مولد Generative Algorithm به تولید فرم های پیچیده بپردازند. برخلاف بعضی از پلاگین های دیگر مانند راینواسکریپت RhinoScript، گرس هاپر نیازی به دانش برنامه نویسی ندارد و از ابزارهای گرافیکی برای تولید فرم بهره می گیرد.

فیلم های آموزشی گرس هاپر

 

فصل چهارم: کار با نقطه و خط


فصل چهارم، بخش نخست

در این ویدیو روش کار با مولفه نقطه و خط را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 31 دقیقه  حجم دانلود: 182.21 MB  زبان ویدیو: فارسی

0401 کار با مولفه های نقطه و خط

 فصل چهارم، بخش دوم

در این ویدیو روش تقسیم بندی خطوط را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 11 دقیقه  حجم دانلود: 73.17 MB  زبان ویدیو: فارسی

0402 روش تقسیم بندی خطوط

 فصل چهارم، بخش سوم

در این ویدیو روش ایجاد یک خرپای دوبعدی را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 17 دقیقه  حجم دانلود: 108.38 MB  زبان ویدیو: فارسی

0403 روش ایجاد خرپای دوبعدی
فصل چهارم، بخش چهارم

در این ویدیو روش تبدیل نقاط به خط و خط به سطح را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 5 دقیقه  حجم دانلود: 18.24 MB  زبان ویدیو: فارسی

0404 روش تبدیل نطقه به خط و خط به سطح
فصل چهارم، بخش پنجم

در این ویدیو روش کار با کمان و دایره را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 11 دقیقه  حجم دانلود: 63.53 MB  زبان ویدیو: فارسی

0405 کار با دایره و کمان
فصل چهارم، بخش ششم

در این ویدیو روش ایجاد خط با استفاده از نقاط را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 16 دقیقه  حجم دانلود: 36.72 MB  زبان ویدیو: فارسی

0406 ایجاد خط با استفاده از نقاط
فصل چهارم، بخش هفتم

در این ویدیو روش های نقطه یابی را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 7 دقیقه  حجم دانلود: 15.69 MB  زبان ویدیو: فارسی

0407 روش های نفطه یابی
فصل چهارم، بخش هشتم

در این ویدیو روش ایجاد خط با استفاده از سطوح را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 5 دقیقه  حجم دانلود: 18.94 MB  زبان ویدیو: فارسی

0408 ایجاد خط با استفاده از سطوح
فصل چهارم، بخش نهم

در این ویدیو روش گزینش انتخابی نقاط را خواهید آموخت.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 5 دقیقه  حجم دانلود: 14.51 MB  زبان ویدیو: فارسی

0409 گزینش انتخابی نقاط
فصل چهارم، بخش دهم

در این ویدیو با روش ترسیم انواع کروها در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 5 دقیقه  حجم دانلود: 11.97 MB  زبان ویدیو: فارسی

0410 انواع خطوط در گرس هاپر
فصل چهارم، بخش یازدهم

در این ویدیو با روش نقطه یابی روی سطوح در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 22 دقیقه  حجم دانلود: 7054 MB  زبان ویدیو: فارسی

0411 نقطه یابی روی سطوح

 


 

فصل چهارم، بخش دوازدهم-قسمت نخست

در این ویدیو ابزارهای نقطه و خط مرور می شوند.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 29 دقیقه  حجم دانلود: 174.23 MB  زبان ویدیو: فارسی

0412-1 ترسیم انواع کروها در گرس هاپر

 


 

فصل چهارم، بخش دوازدهم-قسمت دوم

در این ویدیو ابزارهای نقطه و خط مرور می شوند.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 26 دقیقه  حجم دانلود: 218.07 MB  زبان ویدیو: فارسی

0412-2 ترسیم انواع کروها در گرس هاپر

 


 

فصل چهارم، بخش سیزدهم

در این ویدیو خط و سطح را با ساخت یک گنبد پارامتریک تمرین می کنید.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 7 دقیقه  حجم دانلود: 100.16 MB  زبان ویدیو: فارسی

0413 ساخت گنبد پارامتریک

 


 

فصل چهارم، بخش چهاردهم

در این ویدیو با روش ایجاد خط روی سطح و رویه ها در گرس هاپر آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 13 دقیقه  حجم دانلود: 181.47 MB  زبان ویدیو: فارسی

0414 ایجاد خط روی سطح و رویه ها

 


 

فصل چهارم، بخش پانزدهم

در این ویدیو با روش کار با List Item آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 9 دقیقه  حجم دانلود: 69.49 MB  زبان ویدیو: فارسی

0415 کار با List Item

 


 

فصل چهارم، بخش شانزدهم

در این ویدیو با روش ایجاد خطوط روی کمان آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 5 دقیقه  حجم دانلود: 73.44 MB  زبان ویدیو: فارسی

0416 ایجاد خطوط روی کمان

 


 

فصل چهارم، بخش هفدهم

در این ویدیو با مهم ترین مولفه های ایجاد سطح آشنا خواهید شد.

ویدیوهای آموزشی گرس هاپر

مدت ویدیو: 17 دقیقه  حجم دانلود: 187.13 MB  زبان ویدیو: فارسی

0417 مهم ترین مولفه های ایجاد سطح

 


فهرست سرفصل های آموزش رایگان گرس هاپر

 فصل نخست

فصل دوم

فصل سوم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتمپک جامع آموزش راینو برای معماریمطالب مرتبط
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل هفتم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل هفتم
نیروی کار مسلط به راینو و گرس هاپر نیروی کار مسلط به راینو و گرس هاپر
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل ششم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل ششم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل پنجم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل پنجم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل سوم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل سوم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل دوم دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی، فصل دوم
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی،فصل اول دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی،فصل اول
آموزش افزونه کانگورو (تولید فرم از طریق اعمال نیرو) آموزش افزونه کانگورو (تولید فرم از طریق اعمال نیرو)
دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی دانلود رایگان ویدیوهای آموزش گرس هاپر به زبان فارسی
گرس هاپر Grasshopper پلاگین مدلسازی الگوریتمی برای راینو گرس هاپر Grasshopper پلاگین مدلسازی الگوریتمی برای راینو
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش ششم (پایانی) آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش ششم (پایانی)
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش پنجم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش پنجم
آموزش طراحی منبت با راینو, WD002 آموزش طراحی منبت با راینو, WD002
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش چهارم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش چهارم
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش سوم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش سوم
آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش نخست و دوم آموزش ویژوال آرک VisualARQ (رویت راینو)، بخش نخست و دوم
آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش دوم، سوم و چهارم آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش دوم، سوم و چهارم
آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش نخست آموزش طراحی و مدلسازی ماشین ریش تراش فیلیپس با راینو، بخش نخست
دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی طراحی جواهرات با راینو از شرکت لیندا دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی طراحی جواهرات با راینو از شرکت لیندا
دانلود ویدیوهای آموزشی راینو دوره مقدماتی از شرکت Infinite Skills دانلود ویدیوهای آموزشی راینو دوره مقدماتی از شرکت Infinite Skills
ویدیوهای آموزشی تی اسپیلاین T-Splines - بخش نخست - شروع کار با تی اسپیلاین T-Splines ویدیوهای آموزشی تی اسپیلاین T-Splines - بخش نخست - شروع کار با تی اسپیلاین T-Splines
آموزش ساپورت گذاری جواهرات در ماتریکس آموزش ساپورت گذاری جواهرات در ماتریکس
ویدیوهای آموزش کامل سکشن تولز Section Tools ویدیوهای آموزش کامل سکشن تولز Section Tools
آموزش طراحی جواهرات ورونویی با پلاگین eVe-Veronax در ماتریکس آموزش طراحی جواهرات ورونویی با پلاگین eVe-Veronax در ماتریکس
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش چهارم -رندر فضاهای داخلی (Interior) بخش اول ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش چهارم -رندر فضاهای داخلی (Interior) بخش اول
آموزش ساخت آویز با ماتریکس آموزش ساخت آویز با ماتریکس
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو ویدیوهای آموزشی وی ری راینو
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش سوم - کار با لایه ی Reflection، تکنیک IBL... ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش سوم - کار با لایه ی Reflection، تکنیک IBL...
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش دوم - Environment, Diffuse Map و ... ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش دوم - Environment, Diffuse Map و ...
ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش نخست - شروع کار با وی ری راینو ویدیوهای آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino - بخش نخست - شروع کار با وی ری راینو
ویدیو آموزش ساخت مسواک با راینو ویدیو آموزش ساخت مسواک با راینو
ویدیو آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino, سیروس حامدی فر ویدیو آموزشی وی ری راینو V-ray for Rhino, سیروس حامدی فر
پاراتولز،مجموعه جامع آموزش منطق طراحی پارامتریک (رویه ای) با گرس هاپر پاراتولز،مجموعه جامع آموزش منطق طراحی پارامتریک (رویه ای) با گرس هاپر
دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper ،کد GA961 دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper ،کد GA961
دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper دوره آموزش گرس هاپر Grasshopper
آموزش گرس هاپر - بخش سوم - روش های مختلف تعیین مقدار ورودی ها در گرس هاپر آموزش گرس هاپر - بخش سوم - روش های مختلف تعیین مقدار ورودی ها در گرس هاپر
دانلود مجموعه ویدیوهای آموزش مقدماتی گرس هاپر (انگلیسی) دانلود مجموعه ویدیوهای آموزش مقدماتی گرس هاپر (انگلیسی)
آموزش گرس هاپر - بخش دوم - شروع کار با گرس هاپر آموزش گرس هاپر - بخش دوم - شروع کار با گرس هاپر
آموزش گرس هاپر - بخش نخست - معرفی محیط کار(Interface) گرس هاپر Grasshopper آموزش گرس هاپر - بخش نخست - معرفی محیط کار(Interface) گرس هاپر Grasshopper
آموزش گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper آموزش گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper
آموزش تصویری گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper - مقدمه آموزش تصویری گرس هاپرGrasshopper | معرفی ابزارهای گرس هاپرGrasshopper - مقدمه
دانلود کتاب آموزش گرس هاپر  The Grasshopper Primer دانلود کتاب آموزش گرس هاپر The Grasshopper Primer
کامنت ها:

آموزش راینو

کانال تلگرام آموزش راینو

ویدیوهای آموزشی راینو و پلاگین های راینو

آموزش راینو معماری، پک آموزش راینو معماری، ویدیو آموزشی راینو معماری، کلاس آموزش ریانو معماری، دوره آموزش راینو معماری

بسته آموزشی ماتریکس،طراحی جواهرات به کمک ماتریکس،ویدیوهای آموزشی ماتریکس

تبلیغ در سایت راینو 

 

contact   instagram   telegram   facebook
صفحه اصلی   |   محصولات آموزشی   |   دانلود   |   پلاگین ها   |   گرس هاپر   |   طراحی جواهرات   |   راینو   |   گالری   |   دوره و ورک شاپ های آموزشی   |   پرینت سه بعدی   |   تماس باما   |  
ایمیل:

1+3

کپی برداری از مطالب اين وب سايت، با ذکر آدرس سايت و لينک مطالب آزاد است.

 All Rights Reserved © 2012 - 2018 Sirous Hamedifar

محصولات آموزشی سایت راینو
 
برای ارتباط با مدیر و ادمین های سایت راینو کلیک کنید